Skautské údolí: Zažít skutečnou hru v přírodě! – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Vybraný podnět, lze žádat o grant. Porota doporučila podnět k realizaci. Projekt je nutné dále rozvést, a to včetně návrhu konkrétních prvků, způsobu jejich instalace a rozpočtu. Návrhy je pak nutné projednat s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a Správou veřejného statku města Plzně. S ohledem na povahu projektu je zapotřebí zajistit dobrou informovanost, aby projekt přispěl k motivaci plzeňské veřejnosti (a zejména dětí) aktivně využívat České údolí.

Žádost o grant byla přijata a schválena. Projekt zároveň získal grant v rámci Evropského dne sousedů 31. 5. 2014 (Plzeň 2015), kdy zde proběhly další kulturní aktivity.