Kdo to byl? Co se stalo? – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

VYBRÁNO PRO  REALIZACI V RÁMCI FESTIVALU TUTO MĚSTO.
Zajímavý podnět, který napomáhá zachování historické paměti. Je důležité navrhnout
vhodnou formu jeho realizace (cedule, nápisy na chodníky, cedulky s QR kódy) i s
ohledem na majetkoprávní vztahy (např. umístění na chodník, tedy městský majetek,
by bylo z tohoto hlediska výhodnější). Nutné je také zvážit, zda je vhodné instalovat
popis do všech ulic, které jsou pojmenovány po nějaké osobnosti, či vybrat jen ty
nejdůležitější, případně vymezit pro realizaci pouze určitou oblast (např. centrum
města). Městský obvod Plzeň 3 na základě podnětu zjišťuje, kolika ulic na jeho území
by se realizace dotkla a ověřuje její finanční náročnost.