Schody – veřejný městský prostor – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Podnětné upozornění na dnes špatně fungující městský prostor. Porota uvedla, že jeho trvalé řešení je složité a přesahuje rámec drobných a středně velkých zásahů. Architekti při několika příležitostech nenašli shodu ohledně jeho podoby či otázky zastavět / nezastavět. Většina z nich se shodla jen na tom, že prostor není apendixem okružních sadů, a pokud zůstane volný, má mít jinou podobu a funkci. Porota se shodla, že je Anglické nábřeží pro Plzeň velmi významné a je třeba se jím dále zabývat v širších souvislostech a na profesionální úrovni. Poznámky: V roce 2009 proběhla ideová soutěž, ve které většina architektů navrhovala prostor alespoň částečně zastavět. Vedle toho další odborníci namítají, že byl prostor historicky soustavně budován jako veřejné prostranství. Studentské návrhy zpracovali i posluchači liberecké Fakulty umění a architektury, kteří zase považovali za důležité jeho propojení s řekou Radbuzou. Dle koordinátorů Pěstuj prostor je to dobré místo pro intervenci, která ho vylepší do doby trvalého řešení. Odkazy: http://ukr.plzen.eu/souteze-vystavy-a-konference/ukoncene-architektonicke-souteze-dle-cka/anglicke-nabrezi-2009/anglicke-nabrezi.aspx