Schody pro Plzeň U Ježíška – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Podnět na realizaci schodiště v místě frekventované pěšiny podél severní zdi Mikulášského hřbitova. Porota konstatovala, že na řešení schodiště existuje projekt na Správě veřejného statku města Plzně. Ten je v současnosti pozastaven kvůli nedořešené majetkové záležitosti s vlastníkem pozemků obytné kolonie (CZ Stavební holding, a.s.) ohledně opěrné zdi. Bude velmi přínosné proces oživit a zároveň zohlednit odpočinkovou funkci schodiště. Poznámky: Dnešní pěšina spojuje čtvrť Slovany (Mikulášské náměstí), kostel U Ježíška a rekreační zónu podél řeky Radbuzy, zároveň je ale i nejkratší trasou do oblasti Doudlevecká na druhém břehu řeky. Z pěšiny je příjemná vyhlídka na kostelík, která by měla být akcentována provedením schodiště.