Schody pro Plzeň – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Podnět směřující k úpravě a většímu využití lochotínského amfiteátru (bývalé letní kino). Porota konstatovala, že tento prostor je městem dlouhodobě svěřen příspěvkové organizaci Zoologická a botanická zahrada města Plzně. Díky tomu nemá charakter typického veřejného prostoru (zamyká se, není permanentně přístupný, vstup je za poplatek). Pořádání kulturních akcí zde má v budoucnu zůstat zachováno, i když ne v takovém rozsahu, jako bývalo historicky zvykem. Poznámky: Na úpravu celého prostoru amfiteátru je zpracována dokumentace rekonstrukce na audiovizuální environmentální centrum. Na projekt bude podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR a postupně se začínají realizovat jednotlivé úpravy.