schody – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Jedná se schodiště zastoupené nejhojnějším počtem podnětů. Podnět nejlépe reflektuje princip kategorie – vybrat schody jako symbol potkávání, komunikace a příjemného městského života. V současné době je připraven projekt pro stavební povolení „Rekonstrukce teras u divadla J.K.Tyla“, který pojednává i dotyčné schodiště. Projekt byl schválen Zastupitelstvem města Plzně dne 21. 3. 2013. V tomto projektu je schodiště nahrazeno rampou v souladu s historickou podobou a přáním Odboru památkové péče MMP. Porota navrhuje do projektu vstoupit a pokusit se doplnit komunikační rampu o pobytové schodiště zajišťující sezení. Porota tím reflektuje obecné přání občanů o doplnění možností obývání parku, v němž je v současné době stále málo laviček a dalších míst k sezení či ležení. Podnět je brán jako příležitost iniciování komunikace mezi veřejností, investorem, dotčenými orgány a projektanty, která ještě není běžným zvykem. Poznámky: Na podnět bylo zároveň vzneseno nejvíce dotazů veřejnosti během seminářů Pěstuj prostor. Další postup: Zahájit jednání s Magistrátem města Plzně o povolení k prověření této možnosti a vyvolat jednání s projektanty a Odborem památkové péče.