Schody od pramenů do FN Plzeň – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

VYBRÁNO PRO REALIZACI V RÁMCI FESTIVALU  TUTO MĚSTO (NÁHRADNÍK).
Prameny na Roudné za podpory spolku Pěstuj prostor, Městského obvodu Plzeň 1 a
města Plzně od roku 2014 zvelebují místní spolky. Vytvoření schodů spojujících
Prameny a Fakultní nemocnici Plzeň by tento prostor lépe zpřístupnilo pro pacienty
nemocnice a umožnilo jim ho častěji využívat pro svoji rekreaci a relaxaci. Pozemek je
v majetku ČR, právo hospodařit s ním má Fakultní nemocnice Plzeň. Ta záměr nejprve
podporovala a nabízela spolupráci na jeho realizaci, dle posledního vyjádření však „s
ohledem na novou bezpečnostní politiku Fakultní nemocnice Plzeň bylo vedením
nemocnice rozhodnuto od tohoto záměru ustoupit“. V případě pozitivního obratu v
přístupu správce bude záměr nutné projednat s Odborem životního prostředí MMP
(místo je Významným krajinným prvkem). Otázkou je způsob realizace schodiště – zda
bude realizováno jako normové či pouze formou „přírodních stupňů“. Dle poroty je
možností řešení celá řada: ložení trvanlivých dřevěných polen či trámů různých délek,
použití napuštěných pražců, zpevnění svahu, schodiště z květináčů, příkrá cesta apod.