Schody na Švabinách – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Porota shledala, že ač je to místo s krásným výhledem, jak autor uvádí, nemá v současné době realizace schodiště opodstatnění. Na rozdíl od vítězného podnětu Schody u Divadla by nebylo „symbolem potkávání, komunikace a příjemného městského života“. Jeho případný návrh by měl vyjít ze širší koncepce generelu pěších tras. Poznámky: Část pozemků, kudy by mělo schodiště procházet, je v územním plánu vedeno jako orná půda, část jako návrh bydlení městského typu. V případě realizace nové zástavby je možné podobné schodiště uvažovat.