Schody ke kapličce-Kotíkovská ul. Plzeň – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Několik schůdků ke ztracené kapličce poblíž sídliště Vinice je pěkným příkladem komunitního projektu. Porota ocenila, že ač se jedná o velmi malou věc, její realizace může pomoci vylepšit přístup společnosti ke kulturně-historickým odkazům. Poznámky: Samotnou realizaci je vhodné doplnit komunitní akcí nebo aktivitou. Další postup: Po rozpracování návrhu a projednání s úřady možno realizovat během workcampu Pěstuj prostor