Schody ‐ veřejný městský prostor – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Centrálně umístěné veřejné prostranství, které si zaslouží vylepšit. Z dlouhodobého
hlediska je zde dle výsledků veřejné architektonické soutěže z roku 2009 (vyhlašovatel
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně) uvažováno s částečnou zástavbou. Možné jsou
tedy pouze dočasné úpravy bez výsadby dlouhověkých dřevin. V roce 2015 bylo v
rámci projektu Zen Plzeň (součást Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015)
místo umělecky pojednáno, umělci Karous a Pěchouček do prostoru umístili výtvarnou
instalaci „Píseň pro Rudolfa“ inspirovanou dekompozicí zde stojícího památníku. Té
předcházely komunitní „oplétací“ (guerilla knitting) intervence anonymní skupiny
Měsíční záře. (I z důvodu již existujících dřívějších iniciačních zásahů není toto místo
prioritou pro festival TUTO MĚSTO.)