Saský most – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Vybraný podnět. Porota souhlasí, že se prázdné niky na mostě mohou smysluplně využít pro instalaci soch podobně jako ve zbylé části mostu. Porota doporučuje umístit spíše moderní sochy vzešlé ze (studentské) soutěže. Historické sochy, které jsou umístěny v druhé části mostu, nejsou původní a pocházejí z různých částí Plzně a České republiky. Autorovi je nabídnuta možnost dopracovat grantový projekt na studentskou soutěž, Plzeň 2015 bude asistovat při jednání s Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně a Národním památkovým ústavem.