Rozšíření Lobezského parku – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Navržené řešení je možné, ale bylo by k němu zapotřebí vykoupit soukromé pozemky. Porota nepovažuje současný park za natolik využívaný, aby bylo nezbytné ho rozšiřovat. U řeky dle poroty postačuje současná podoba trasy vedoucí až do Božkova. Divoká zeleň nebyla vnímána jako největší problém, okolí trasy je ale zapotřebí uklízet a udržovat. Poznámky: Problém neudržovaných nebo špatně udržovaných pozemků v říčních nivách se v Plzni objevuje na několika místech. Bylo by přínosné stanovit pravidla týkající se přístupu na tyto pozemky a jejich údržby, aby mohly sloužit k rekreaci