Rozezpívej fontány – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Dle poroty některé fontány v Plzni již zpívají. Porotou nebylo ozvučení fontán považováno za významně prostorotvorný prvek, ale lze použít v rámci konkrétní akce.