Rondel polidštit prosím – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Podnět se týká městsky nefungujícího „pohledového“ místa vedle centra Roudné, které vyžaduje koncepční a nákladné řešení, lze na něj ale zajímavě upozornit v rámci menší akce nebo úpravy. Řešení lze skloubit s poptávkou Ústavu umění a designu ZČU na umisťování umění ve veřejném prostoru a nabídnout Ústavu, aby v rámci své výuky Rondel pojednal. Místo by mělo být proměněné – alespoň dočasnou instalací – pro rok 2015. Poznámky: Případná instalace nebo akce by neměla Rondel prvoplánově „zkrášlovat“, ale naopak nenákladně upozorňovat na potřebu místo řešit. Inspirace (dílo Luca Deleu): http://www.topoffice.to/Temporary%20Architecture.html