Revitalizace náplavky Radbuzy – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Tímto územím se zabývá Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Úsek
říční bermy mezi Wilsonovým mostem a mostem U Jána bude řešen v
rámci plánovaného zpevnění a zpřístupnění náplavky. Úsek od mostu U
Jána po soutok Mže a Radbuzy byl předmětem revitalizace financované
z Evropských fondů, na kterou se vztahuje doba udržitelnosti projektu 10
let. Některé úpravy navržené autorkou podnětu jsou realizovatelné: např.
pěší stezka v nivě; jiné problematicky (kavárna by se nacházela v aktivní
zóně záplavového území, lze ji ale řešit např. pojízdnou kavárnou na
kolečkách, která bude v případě potřeby nejdéle do 6 hodin přemístěna
mimo záplavovou zónu). Pro náplavku v úseku Wilsonův most – most U
Jána se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí (Odbor investic
MMP – projekt Schody na náplavku řeky Radbuzy v centrální části města
Plzně).