Revitalizace křižovatky u vlakového nádraží/Tesca – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Tento podnět se svým rozsahem a náročností řešení vymyká měřítku
Otevřené výzvy Pěstuj prostor. Přesto si porota cení autorova zájmu o
podobu veřejných prostranství. Již v období socialismu byl navržen
projekt, dle kterého měla u nádraží jezdit auta pod zemí, jeho
uskutečnění ale bylo finančně nereálné. Porota plně souhlasí s tím, že z
mnoha důvodů není žádoucí, aby chodci byli „nuceni lézt pod zem“.
Reálné řešení spočívá v nalezení kompromisu mezi potřebami pěších a
motoristů. Prostor u nádraží je postupně upravován tak, aby byl k
chodcům přívětivější – vznikl průchod z nádražní budovy k Šumavské i
Železniční ulici, přibyly přechody k Tescu apod. Z plánovaného záměru
umístit tramvajovou zastávku mezi mosty, přímo před nádražní budovou,
bohužel sešlo, zejména z důvodu přestupu na trolejbusové linky.
Uvažuje se však alespoň o přemístění tramvajové zastávky „Mikulášské
náměstí“ blíže k nádraží.