Revitalizace břehu Radbuzy v Ostrovní ulici/Mlýnském nábřeží – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

Zvelebení lokality je možné a vhodné, legislativně se však jedná o komplikované území
ležící v aktivní záplavové zóně. Pozemky jsou ve správě Povodí Vltavy a Správy
veřejného statku města Plzně, se kterými je třeba veškeré úpravy konzultovat.
Konkrétní podobu úprav je také nutno schválit s Odborem životního prostředí MMP.
Pokud se vyskytne širší poptávka od místní komunity, je možné uvažovat i o umístění
mobiliáře ze strany města. V Ostrovní ulici a rozšířeném prostoru u řeky připravuje
Vodárna Plzeň rekonstrukci kanalizace, případné úpravy je nutno s touto akcí časově
koordinovat.