Rekonfigurace plzeňských dominant – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Podnět porotu názorově rozdělil na dvě skupiny. Část poroty ho shledala inspirativním, zejména, pokud by byl proveden v menším měřítku, např. by se „jen“ zhasly všechny památky ve městě.Dle druhé části poroty je podnět v podobě, v jaké byl podán, nereálný. Omezil by významně provoz města, byla by ohrožena bezpečnost – lidé by nesvítili na památky, ale sobě na cestu. Podnět také nezohledňuje některé skupiny obyvatel, např. starší lidi, handicapované atd. Porota poté mluvila o podobných akcích v jiných městech. Miloš Vojtěchovský zmínil sociální happening v Utrechtu, během kterého byli obyvatelé vyzváni, aby vypnuli na hodinu světla, zhaslo i veřejné osvětlení. Zúčastnila se toho naprostá většina místních obyvatel. Christian Potiron mluvil o zahájení EHMK 2013 v Marseille, jehož součástí bylo chvilkové zhasnutí města. Zhasnutí úplně nefungovalo, protože stále svítily reklamy a další soukromé objekty. Úplné tmy lze dnes ve městě dosáhnout snad jen výpadkem proudu, jako např. při blackoutu v roce 2003 v New Yorku.