Radbuza – levý břeh – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Vybraný podnět.Plzeň 2015 a Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) projedná s autorem podnětu možnosti řešení, může např. pomoci zorganizovat čištění v rámci podzimního dobrovolnického festivalu Anděl Fest. Plzeň 2015 se v rámci projektu Řeka ve městě zabývá úpravou břehů řeky Radbuzy, pro jakékoliv zásahy do vegetace je ale nutný souhlas správců území (Povodí Vltavy, Správa veřejného statku města Plzně, nebo příslušný městský obvod). Údolí řeky Radbuzy je také součástí Územního systému ekologické stability krajiny.