Protivzdušná obrana Plzně – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porotě se podnět líbí, doporučuje však více se zaměřit na komunitní
stránku projektu a zapojit do něj širokou veřejnost v co největším
rozsahu již ve fázi mapování a poznávání jednotlivých objektů
(prostřednictvím programů cílených na děti, školy, seniory, pamětníky
apod.). Zazněl také návrh, že by mohl být některý z krytů využit i pro
další účely (viz adaptace výměníků v Košících na komunitní centra:
http://vymenniky.sk/).