Proměna vnitrobloku Krašovská – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Proměnou Vnitrobloku Krašovská se od roku 2015 zabývá Městský
obvod Plzeň 1 ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor. Na základě
dotazníkového šetření a besed s občany vzniklo zadání architektonické
soutěže na revitalizaci tohoto prostranství, která bude vyhlášena v srpnu
2016. Více informací naleznete na http://krasovska.plzen.eu.