Předprostor A.Loose – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Většina porotců se shodla, že na označení Loosových interiérů by měla být zpracována
celoměstská koncepce a tento projekt by měl být iniciován městem. Dle části poroty je
současná podoba, kdy jsou jednotlivé interiéry „schované“, a návštěvníci je musí
„hledat“ (např. podle barvy oken odlišné od ostatních bytů) v souladu s původním
Loosovým přístupem (nenápadná historická fasáda skrývá supermoderní interiér). U
domu zmíněného v podnětu (Bendova 10) doporučuje vzhledem k velkému tlaku na
parkování v lokalitě Správa veřejného statku města Plzně záměr řešit drobnou stavební
úpravou (např. lokálním rozšířením chodníku). Rekonstrukci ulice již připravuje Odbor
investic MMP.