Předprostor A.Loose – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Porota ocenila zajímavý nápad a podnět bude předán správci Loosových
interiérů. Porota doporučuje koncepční rozšíření projektu i na ostatní
plzeňské Loosovy interiéry – konkrétní podoba ztvárnění předprostorů
jednotlivých budov (či alespoň drobných upozornění na přítomnost
interiérů) může vzejít ze soutěže. Takto koncipovaný projekt by měl větší
šanci na realizaci, než ojedinělá úprava. V Bendově ulici je v současné
době vzhledem k jejich velkému nedostatku problematické rušení
parkovacích míst. Realizovatelnost návrhu může být prověřena v rámci
studie zpoplatnění parkování v této části města.