Přechod pro cyklisty na křižovatce Jateční-Těšínská – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Norma ČSN 736110, Změna Z1 – Projektování místních komunikací: „Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat jen přes dva protisměrné
jízdní pruhy. Přechod pro chodce přes dva jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je pro odbočování vlevo/vpravo se připouští. Na nově navrhovaných komunikacích má být největší délka neděleného přechodu 6,50 m mezi obrubami (v odůvodněných
případech na stávajících přechodech při rekonstrukcích 7,00 m)“. Nový přechod pro chodce by vyžadoval i další stavební úpravy: bezbariérovou úpravu chodníků, varovné a signální pásy apod. Na křižovatce dnes přechody jsou, i když ne normované, město v tuto chvíli doplnění přechodu neplánuje. Křižovatka Jateční – Těšínská by z hlediska bezpečnosti chodců a dopravního hlediska potřebovala spíš rekonstrukci celkovou. Existuje dokumentace pro novou okružní křižovatku, která počítá s vedením cyklostezky a celkovým zlepšením podmínek pro cyklisty i pěší.