Přechod Klatovská – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Současné uspořádání Klatovské třídy neumožňuje normové řešení přechodu pro chodce mimo světelné křižovatky. Instalace nové světelné křižovatky by byla velmi drahá a došlo by k významnému zpomalení dopravy. V budoucnu by měla být zklidněna celá Klatovská třída a silnice I/27 přeložena na západní okruh (viz podnět č. 110 Cyklostezka Sady-Bory-ZČU: http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/databaze/PP-110).