Pocta Pavlu Vrbovi – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Podnět není vztažen ke konkrétnímu místu. Symbolická pocta soudobému úspěšnému jedinci ve formě sochy nebo pojmenování místa může být záslužným počinem, nemá ale utvářející vliv na kvalitu městského prostoru. Poznámky: V tomto případě by se následně „hledalo“, kam sochu umístit. Jiným případem by bylo vytipování konkrétního místa, které v současné podobě příliš nefunguje, kterému by ale mohla instalace sochy pomoci.