Pod Plzeňskými mosty – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

VYBRÁNO PRO TUTO MĚSTO (NÁHRADNÍK).
Porota vnímá (v souladu s vyjádřením některých organizací města Plzně) potřebu
„zkulturnit“ prostory pod mosty a podjezdy. Toto téma není kromě několika výjimek ve
městě řešeno celistvě ani lokálně. Přínosné by bylo vytvoření globální koncepce (v
rámci širšího projektu), aby nedocházelo k neorganizované a živelné výzdobě. Dle
soudu poroty budou ale přínosné i vstupní lokální intervence v rámci festivalu TUTO
MĚSTO, které ukáží možný směr (pomyslně od zavěšení houpaček po využití
„podmostí“ jako krytých přístřešků pro pořádání akcí). Město má ve správě jen některé
mostní konstrukce na svém území, úpravy je vždy nutné dohodnout se správcem
konkrétního mostu. Některé mosty a například i k mostům přiléhající kyklopské zdivo
na náplavce řeky Radbuzy jsou nositely památkové ochrany).