Plzeňský Zpěvomat – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota podnět vybrala jako příklad jiného přístupu k práci s veřejným prostorem. Doporučuje projekt k realizaci za podmínky, že se do jeho realizace zapojí převážně místní sbormistři a dobrovolníci – zpěváci. Večer po skončení akce proběhne se všemi účastníky její vyhodnocení, výstupem bude návrh, jak docílit toho, aby nešlo pouze o jednorázovou akci.