Plácek za domem – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Vybraný podnět. Podnět chce posílit komunitní vybavenost Skvrňan centrem umožňujícím setkávání více generací. Za tímto účelem navrhuje vystavět nový netradiční objekt „zemělodi“ na městském pozemku uprostřed sídliště. Porota považuje za klíčový program provozu komunitního centra. Autorovi podnětu navrhla zapojení se do Evropského dne sousedů, ověření návrhu programu pomocí sociologického nebo komunitního průzkumu a další kroky, které pomohou centrum připravit. Navržená poloha objektu není kvůli technickým omezením příliš vhodná, v případě umístění v ochranném pásmu dráhy bude nutný souhlas SŽDC. Záměr je nutné konzultovat s ÚMO Plzeň 3, v případě trvalé stavby bude asi problematické získání stavebního povolení. Dočasnou stavbu lze realizovat na období max. 3 let, dobu nelze dále prodloužit. U takového řešení musí být zvolena odpovědná osoba nebo organizace, která uvede po skončení užívání místo do původního stavu.

Projekt získal grant v rámci Evropského dne sousedů 31. 5. 2014 (Plzeň 2015), kdy na místě proběhl pilotní program. Připravuje se založení spolku a sociologický průzkum.