Piano pro Plzeň – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

V době od podání podnětu bylo jedno piano umístěno na hlavním
nádraží. Stalo se tak díky Adamu Vlčkovi, provozovateli pivní kavárny
Francis, který na jeho koupi věnoval výtěžek z dražby svého portrétu
vzniklého v rámci charitativního projektu Tvář Plzně. Pokud chce autorka
umístit piano i jinde, může se obrátit na spolek Piana na ulici, který má s
touto problematikou bohaté zkušenosti
(http://www.piananaulici.cz/pridejte-se).