Parkoviště u domu Vejprnická 8 – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

V daném prostoru Městský obvod Plzeň 3 již v minulosti zvažoval zřízení
parkoviště. Vzhledem k nedostatku větších zelených ploch v okolí však
bylo rozhodnuto ponechat zde zeleň.