park s vodním dílem Krašovská – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 01. 1970

Text Správce systému

Podnět oprávněně upozorňuje na nedostatek kvalitně fungujícího veřejného prostoru na sídlištích. Porota konstatovala, že je škoda, že k podnětu neproběhla diskuse místních obyvatel. Dle poroty by bylo přínosné začít řešit podobu veřejného prostoru sídliště od méně nákladných a výraznějších změn – např. stanovením regulace pojednání fasád panelových domů. Ty ovlivňují celkový vzhled městského prostoru. U zvoleného místa jsou v dostupné vzdálenosti les i vodní plochy, téma veřejných prostranství je ale přínosné na sídlišti otvírat.