Papírenský park lidem a dětem – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Vybraný podnět. Papírenský park se nachází na soukromém pozemku ve vlastnictví společnosti BLACK RAY a.s. Město má část parku v nájmu, spravuje ho Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP). SVSMP prověří možnost prodloužení otevírací doby (i přes zimu). V průběhu předjaří byla provedena kompletní renovace mobiliáře – byly vyměněny a natřeny sedáky laviček (s ohledem na tento podnět byla renovace uspíšena). Na úpravu parku nebo výrobu nového vhodnějšího mobiliáře je možné se zaměřit i během dobrovolnického festivalu Anděl Fest. Dle zřizovací listiny SVSMP nemůže investovat do cizího majetku, což zabraňuje SVSMP financovat úpravu parku nebo umisťovat trvalé stavby.