Panelový dvůr – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Dle vyjádření Správy veřejného statku města Plzně byla před 12 lety započata
rekonstrukce vnitrobloku, která však byla z důvodu nesouhlasu a aktivního odporu
veřejnosti zastavena. V nejbližších letech se nepočítá s rozsáhlejší úpravou tohoto
vnitrobloku, bude prováděna pouze běžná údržba zeleně a mobiliáře. Dle schváleného
Generelu veřejných prostranství je však doporučeno plochu v budoucnu revitalizovat,
rekonstruovat amfiteátr, doplnit mobiliář apod. Porota souhlasí s připomínkou Úřadu
městského obvodu Plzeň 1, že dětská hřiště umístěná v uzavřených vnitroblocích jsou
problematická z důvodu hlučnosti. Přínosné pro celkovou vizuální estetiku prostoru by
také bylo sjednocení barevnosti a motivů fasád panelových domů, které prostor
obklopují.