Panelový dvůr – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Před 11 lety lety započala Správa veřejného statku města Plzně
(SVSMP) rekonstrukci vnitrobloku, setkala se však s nesouhlasem a
aktivním odporem veřejnosti a od stavby tedy ustoupila. SVSMP prověří
možnost realizace tohoto projektu v současnosti. Zkušeností Městského
obvodu Plzeň 1, na jehož území se vnitroblok nachází, je, že část
veřejnosti často z obavy před hlučností nesouhlasí s umisťováním
dětských hřišť přímo do obytných vnitrobloků, úřad je proto přednostně
navrhuje na jiná prostranství.