Oživení zeleného pásu podél tramvajových kolejí – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo08. 06. 2017

Text Správce systému

Porota souhlasí s vhodností využití nezpevněných ploch tramvajového tělesa pro
výsadbu bylin či dřevin. Navrhuje zde vysadit vzrostlejší stromy, které přinesou
okamžitý efekt, nebo umístit umělecké dílo. Správa veřejného statku záměr v minulosti
prověřovala u Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP), které plochy
spravují a udržují. Ty však s výsadbou stromů nesouhlasily. Dle vyjádření PMDP jsou
nyní projednávány jiné možnosti výsadeb. Výsadba stromů by samozřejmě znamenala
zvýšenou péči (na podzim opadávají, je potřeba hrabat listí z kolejí a stromy ošetřovat),
přínos nových alejí na frekventovaných ulicích by to ale jednoznačně vyvážil. Dle
poroty se po revoluci vyvinul tzv. zlozvyk „opadávajících stromů“ a v řadě měst došlo
ke kácení stromořadí podél kolejí.