Oživení Husova náměstí – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Vybraný podnět. Porota shledala přínosným místo komunitně oživit. Projekt by se měl zaměřit na dlouhodobou sociální práci s místem a udržitelnost akcí (např. pomocí postupného zapojení okolní komunity do přípravy akcí). Porota nedoporučuje zásahy do stávající rekonstrukce z roku 2008 (zadávala Správa veřejného statku města Plzně) ani instalaci nových pevných prvků včetně mobiliáře. Pro komunitní akce je možné využít mobilní prvky (přenosné pódium, paletové stoly apod.).

Projekt získal grant v rámci Evropského dne sousedů 31. 5. 2014 (Plzeň 2015), kdy zde proběhlo pilotní oživení místa. Další akce budou plánovány v návaznosti na tuto.