Ostrůvek s majákem v plzeňském moři – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Vybraný podnět. Jak je patrné z historických map, na straně u hráze Velkého Boleveckého rybníka se nacházel ostrov (mnohem většího rozsahu) již před dvě stě lety. Dnes je v tomto místě mělčina, nad hladinu vyčnívají jedna až dvě „pagody“ (http://foto.mapy.cz/33440-Bolevecky-rybnik-souostrovi), které navršili obyvatelé Plzně. Okolí Velkého Boleveckého rybníka je významnou městskou rekreační oblastí, plavci zde často závodí v plavbě na ostrůvek. Přesto bylo samotné rozšiřování ostrova nebo stavba většího majáku vnímány jako sporné a s nejasným komunitním přínosem. Veřejnost také upozornila, že má své kouzlo to, když ostrov neční nad hladinu a z břehu se zdá, jako by plavci chodili po hladině.

Po konzultaci s autorem podnětu bylo navrženo, aby byl maják pojat jako symbol – svítící umělecký prvek, který umocní atmosféru místa při večerních procházkách. Podnět je zapotřebí projednat s Odborem životního prostředí Magistrátu města Plzně a Správou veřejného statku města Plzně.