Okolí křižovatky „Na Brudku“ – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Jedná se o místní propojení bez dopravní důležitosti, v budoucnu zde bude kladen důraz na zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty. Oproti uvedené trase je preference dopravního propojení Vejprnická – okružní křižovatka Folmavská.