Odpadky Slovany – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo26. 03. 2013

Text Správce systému

Soubor podnětů týkajících se odpadového hospodářství byl porotou navržen na řešení pomocí místní vyhlášky. Porota konstatovala, že nejde jen o odpadky, ale obecně o problém výskytu soukromých věcí ve veřejném prostoru – nemají tam být, protože omezují příjemné užívání prostoru – špatně se vyhnou dva chodci, obyvatelé neprojedou s kočárkem nebo na invalidním vozíku atd. V Praze platí vyhláška, že nádoby na odpad musí být umístěny ve dvoře, v Plzni se to stalo dlouhodobě zanedbávaným problémem. Další postup: Projednat řešení v Plzeňských komunálních službách s.r.o. v Kopeckého sadech (Ing. Petr Baloun) a na technickém úřadě Magistrátu města Plzně (Jana Dolanská).