Obnova Tuschnerovy zharady, nejkrásnější zahrady Plzně – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Prostor bývalé Tuschnerovy zahrady je dle platného územního plánu určen pro
parkování v blízkosti středu města (záchytné parkoviště P+G) a skutečně dnes k tomuto
účelu slouží. Podle názoru většiny porotců je současné využití zcela chybné jak
vzhledem k prvotřídní lokalitě v centrální části rekreační zóny břehů řeky Mže, tak s
ohledem na významnou historii Tuschnerovy zahrady. Prostor by si zasloužil parkovou
či krajinou úpravu, sloužit může např. jako univerzální místo pro rekreaci a pořádání
kulturních i společenských akcí. Porota považuje za přínosné upozornit veřejnost na
historickou paměť tohoto místa a možné koncepčnější využití. Dočasně může sloužit
pro umístění cirkusů a podobných akcí.