Obnova křížku ve Štěfánikově ulici – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota konstatovala, že se podnět zabývá důležitým veřejným
prostorem, který si zaslouží rehabilitovat. Navrhla využití některého z
křížků uskladněných ve skladu Správy veřejného statku města Plzně,
výroba nového dle historické předlohy (najde-li se např. fotografie) je
však také možnou variantou. MO Plzeň 2 – Slovany má zájem
spolupracovat a žádá autora podnětu, aby ho kontaktoval
(prostřednictvím místostarosty PhDr. Fluxy, který zde obvod v jednání
zastupoval).