Obnova bývalé Klotzovy zahrady na Lochotíně – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Podnět podobné kvality jako Ztracená zahrada – objevuje krásné špatně přístupné místo s bohatou historií. Na rozdíl od ní je zde ale složitá vlastnická struktura. V dnešní době jsou majiteli tři různí vlastníci: Plzeňské městské dopravní podniky a.s., statutární město Plzeň a BOST Plzeň s.r.o. Zahrada je z většiny zaplocená, městská část pozemku se udržuje. Další postup: Pokud Magistrát města Plzně podá žádost na Správu veřejného statku města Plzně, napíše ta podnět na Odbor nabývání majetku MMP, aby vykoupil pozemky. Celá záležitost je běh na min. 5 let.