Obnova bývalé Klotzovy zahrady na Lochotíně .- zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Zajímavé místo s bohatou historií. Zahrada je z větší části vlastněna městem
(správcem je Správa veřejného statku města Plzně), částečně Plzeňskými městskými
dopravními podniky a částečně firmou Bost Plzeň, s.r.o. Zahradu v tuto chvíli využívají
převážně jen místní obyvatelé jako předprostor (parčík) u bytových domů. Její zcelení
majetkoprávním vypořádáním a povýšení na prostor širšího významu by vyžadovalo
složitější a zdlouhavější proces. Iniciační zásah by však zde byl dle poroty prospěšný.
Otázkou zůstává, jaký zájem by měli na úpravě a údržbě zahrady místní obyvatelé
(podnět vzešel mimo tuto komunitu), to však lze prověřit. Zahrada je vedena jako
Významný krajinný prvek, její případné úpravy je nutné projednat s Odborem životního
prostředí MMP.