Oáza – čtecí koutek – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

DOPORUČENO K PODPOŘE
Porota oceňuje přínos projektu pro obyvatele Vinic. Doporučuje autorce
ověřit bezpečnostní pravidla, která musí pro navržené prvky dodržet,
dále pak zajistit pravidelné kontroly mobiliáře a uzavřít s městem
smlouvu o výpůjčce pozemku.