Navýšení kapacity cyklostezky kolem papírny – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 04. 2014

Text Správce systému

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně i Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) počítají s rozšířením cyklostezky na pravém břehu Radbuzy, pro její realizaci ale nejsou dořešeny majetkové vztahy (jde o soukromé pozemky).