Návrat z kosmu – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 04. 2016

Text Správce systému

Podobných hodnotných děl, která by si zasloužila důstojné umístění (a
případnou rekonstrukci), je poměrně mnoho. Porota proto doporučila
komplexní řešení této problematiky. Probíhají jednání o umístění soch
do prostoru DEPO2015 nebo na území Městského obvodu Plzeň 1 v
rámci „socialistického městského parku“ Utopia (další z podnětů letošní
Otevřené výzvy https://pestujprostor.plzne.cz/podnet/utopia-socialistickymestsky-
park/). Porota také zmínila možnost umístit sochy podél cesty
od konečné zastávky tramvaje č. 4 k Fakultě designu a umění ZČU.