Nádvoří pivovaru‐zničená kaplička – zpětná vazba TUTO MĚSTO

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2017

Text Správce systému

Kaplička se nacházela na pozemku, který je ve vlastnictví Plzeňského prazdroje, a. s.
Firma dlouhodobě pečuje o své hmotné i nehmotné historické dědictví a podnětem se
plánuje v budoucnu zabývat na vlastní náklady.