Nábřeží Radbuzy – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Porota souhlasí, že si oblast okolo Radbuzy zaslouží proměnu. Město Plzeň se soustředí na revitalizaci břehů řek, jde však o dlouhodobý a náročný proces (často se např. musí vykupovat pozemky ze soukromého vlastnictví). Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval celkovou koncepční studii pro všechny plzeňské řeky, podrobné informace jsou k nalezení zde: http://ukr.plzen.eu/cz/rozvojove-projekty-mesta-plzne/dlouhodobe-projekty/revitalizace-nabrezi-rek/revitalizace-nabrezi-rek.aspx. Na jednotlivé úseky budou dále zpracovány podrobnější projekty dle aktuálních možností města (část poroty zmiňuje důležitost využití architektonických soutěží). Další projekty má zpracované Správa veřejného statku města Plzně. O drobné proměny míst u řeky se stará také Plzeň 2015 a o.s. k světu (ve spolupráci s CpKP ZČ). Přínosné bude i zapojení občanů do údržby okolí řeky (již probíhá např. projekt Ukliďme svět).

Dne 10. 3. 2014 proběhlo plánovací setkání k bývalé plovárně u Radbuzy: http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/aktualne/65
Dne 27. 3. 2014 proběhlo komunitní setkání na téma řeky Radbuzy:
V červnu 2014 proběhl festival Náplavka k světu: https://www.facebook.com/Naplavka.k.svetu