Nábřeží Mže od Rooseveltova mostu – zpětná vazba poroty a koordinátorů programu Pěstuj prostor

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 05. 2016

Text Správce systému

Porota souhlasí, že si břehy Mže zaslouží proměnu. Na okolí řeky existuje zpracovaný projekt.

Otázka ÚKRMP: jedná se o celkový koncepční projekt nebo podrobnou studii přímo na okolí Rooseveltova mostu?

Více k tématice úpravy břehů řek zde: http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/databaze/PP-151